امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
مجموعه سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع قرآن است.
صفحات کتاب :
29
مدت زمان :
59 دقیقه

کتاب های مشابه قرآن