خرید و دانلود کتاب همکاری چندجانبه بانک ها در راستای پیشرفت اقتصادی کشور

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب همکاری چندجانبه بانک ها در راستای پیشرفت اقتصادی کشور

کتاب همکاری چندجانبه بانک ها در راستای پیشرفت اقتصادی کشور نوشته ی آریا عزیزی با تاکید بر ماهیت و تاریخچه ی بانک ها به روابط و همکاری آن ها و نقش بانک های مرکزی در روابط بین المللی می پردازد. کتاب همکاری چندجانبه بانک ها در راستای پیشرفت اقتصادی به تمام سوال های شما پیرامون بانک مرکزی و اقداماتی که این سازمان می تواند در راستای بهبود اقتصاد کشور و انعقاد قراردادهای بین المللی صورت دهد، می پردازد.

آریا عزیزی فصل نخست کتاب حاضر را مانند مقدمه ای درنظرمی گیرد و برای شما از کلیات می گوید و تاریخچه ی بانک مرکزی را شرح می دهد. در فصل دوم مباحث مهمی مطرح می شود و نحوه ی شکل گیری اتحادیه ی اروپا و بانک مرکزی توضیح داده می شود و بخش عمده ی فصل سوم نیز به معرفی بانک تسویه های بین المللی اختصاص می یابد. 

آریا عزیزی در فصل پایانی این کتاب پژوهشی، تأثیر همکاری میان بانک های مرکزی را مورد بررسی قرار می دهد و شما را با هر آنچه لازم است درباره ی این موضوع بدانید، آشنا می کند.

گزیده کتاب همکاری چندجانبه بانک ها در راستای پیشرفت اقتصادی کشور

 وظیفه حفظ ثبات مالی تا حدودی با وظیفه تضمین یک سیستم پرداخت های موثر و کارا همپوشانی دارد و یک سیستم پرداخت های موثر و کارا به سیستمی گفته می شود که افراد در آن مشتاقانه و با کمال میل پول را در قبال کالا و یا خدمات قبول می کنند.

 بانک های مرکزی نیز در سیستم های پرداخت های بین المللی نقش دارند و بانک مرکزی اغلب اندوخته های ارزی خارجی را مدیریت می کند و در برخی موارد درجاتی از مسئولیت تنظیم فرایندها و نرخ تبدیل ارز را نیز برعهده دارد و به عنوان عامل مالی دولت، بانک مرکزی معمولا سپرده های نهادهای دولتی را می پذیرد و به صدور چک برای آن ها می پردازد و به صدور اوراق بهادار دولتی و بازخرید آن ها می پردازد.

صفحات کتاب :
250
کنگره :
‏‫‬‭HG1811‏‏‫‬‭/ع4ھ8 1398
دیویی :
‏‫‬‭‬‭332/11
کتابشناسی ملی :
5627260
شابک :
978-622-6538-35-0
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه همکاری چندجانبه بانک ها در راستای پیشرفت اقتصادی کشور

با موفقیت اضافه شد
0