خرید و دانلود کتاب باید و نبایدهای اولین جلسه دادرسی مدنی

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب بایدها و نبایدهای اولین جلسه دادرسی مدنی

نوشته ی میلاد حسین تبار و عرفان بیگرضایی، به مباحثی چون؛ اقسام دادرسی و جلسه، توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن، حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی، حقوق مشترک خواهان و خوانده، شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی و... می پردازد.
آیین و تشریفات دادرسی، مانند حقوق ماهوی، از اصول و قواعدی برخوردار است که نتیجه ی سال ها تجربیات قضایی مراجع مختلف است.

همان طور که می دانید بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی، تنها در اجرای دقیق اصول و قواعد آئین دادرسی میسر است و نادیده گرفتن و سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد، باعث سرگردان ماندن حقوق ماهوی و ضایع شدن حقوق افراد می شود.

 در واقع، قواعد و اصول دادرسی به مرور زمان در هر یک از نظام های حقوقی شکل گرفته و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگوبرداری از سایر نظام ها در طول زمان در قواعد دادرسی خود اصلاحاتی انجام داده اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد.

قواعد و اصول دادرسی نیز باید در محکمه و صحن دادرسی آشکار شود وگرنه مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد فراموش خواهد شد و بهترین مرحله دادرسی، زمانی است که اصحاب دعوا با یکدیگر روبه رو شده و به ادعا و دفاع از خود می پردازند وگرنه مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی آشکار نشود، به نتیجه ای نخواهد رسید.

 پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است.

در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که تعیین شده از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه غفلت در اعمال آن ها منجر خواهد شد که تا پایان دادرسی فرصت تمسک در آن ها از بین برود و تاثیر زیادی در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد.

گزیده ای از کتاب بایدها و نبایدهای اولین جلسه دادرسی مدنی 

 اولین جلسه دادرسی منشاء آثار مهمی است و بر اساس قانون در اولین جلسه ی دادرسی، حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا قابل تصور است که آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوا تاثیر بسزایی دارد چون برخی از این حقوق و تکالیف در سایر جلسات که به دلایلی ممکن است تجدید شود قابل اعمال نخواهد بود لذا شناخت اولین جلسه دادرسی از جهت شناخت حقوق و تکالیف در این جلسه حائز اهمیت می باشد. 

در موارد متعددی از قانون جدید آیین دادرسی مدنی؛ عبارت «اولین جلسه»، « اولین جلسه دادرسی» یا «جلسه اول دادرسی» به کار رفته است که هر سه عبارت به یک مفهوم هستند و این مواد به ترتیب عبارتند از مواد 16، 62، 78، 90، 97، 98، 107، 135، 136، 143، 144 و 217 قانون آئین دادرسی مدنی که در هر یک حسب مورد آثار و احکام اولین جلسه دادرسی تدوین گردیده است. در قانون قدیم و قانون جدید آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات تعریفی از جلسه اول دادرسی، به عمل نیامده است. 

جلسه دادرسی به منظور استماع اظهارات طرفین دعوا ورسیدگی دادگاه به دعوای مطروحه تشکیل می گردد و ممکن است به دفعات و به علل متعدد تجدید شود. علل و جهات تجدید وقت ممکن است مربوط به اصحاب دعوا باشد مثل اینکه طرفین در جریان مذاکرات اصلاحی باشند و متفقا از دادگاه تقاضا نمایند جلسه ی دادرسی به وقت دیگری موکول گردد.

 ممکن است دادگاه به لحاظ مرخصی و معذوریت متصدی آن آماده تشکیل جلسه نباشد. در این صورت، جلسه تجدید می شود و بالاخره ممکن است خواهان یا خوانده یا هر دو در دادگاه حاضر نباشند و اوراق موضوع ابلاغ طرفین یا یک طرف اعاده نشده و یا اوراق اعاده شده، ولی ابلاغ واقعی نشده و ابلاغ قانونی هم در وضعی است که اطلاع اصحاب دعوا را احراز نمی کند در این صورت جلسه دادگاه تجدید می شود.

صفحات کتاب :
147
کنگره :
‏‫‬‮‭KMH1710
دیویی :
‏‫‬‮‭347/55
کتابشناسی ملی :
5926015
شابک :
‏‫‬‮‭978-622-229-092-4
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه باید و نبایدهای اولین جلسه دادرسی مدنی

با موفقیت اضافه شد
0