امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 6,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب حقوق مخاطب در فضای مجازی

جلد هشتم شهروند هوشمند

شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرارمی گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند. 

در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه های گروهی یا ابزارهای چندرسانه ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی شان تعریف کنند

در دنیای مجازی امروز، دو بحث امنیت (security) و حریم خصوصی (privecy) بسیار مطرح شده و در تعریف حقوق و تکالیف شهروند مجازی، نیازمند آن هستیم که مرزهای این دو را تا حدی بشناسیم..

هدف این کتاب آشناسازی خواننده با حقوق و جرائم در فضای مجازی است.

یکی از جرایم رایانه ای، جعل رایانه ای است:

ماده ۶ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف)- تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن ها.

ب)- تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آن ها.

ماده ۷ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آن ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

بیشتر
صفحات کتاب :
43
کنگره :
‏‫KMH80‭‬ /‭ک2‏‫‭ن6 1396‬‬
دیویی :
‏‫‬‭‬‮‭343/5509944
کتابشناسی ملی :
4893632
شابک :
‫‭978-600-8794-36-3
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه حقوق مخاطب در فضای مجازی

با موفقیت اضافه شد
0