امتیاز کتاب:
5 / 4.7
از 3 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,500

نظر دیگران درباره ما و جهانی شدن

نظر شما چیست؟
ما و جهانی شدن:مفهوم جهانی ‌شدن یا جهانی‌سازی و بررسی مبانی هستی‌شناختی و امکان وقوع جهانی‌ شدن حقیقی و مصطلح و بررسی قلمرو و گستره و فرصت‌ها و تهدید‌های جهانی‌سازی.«به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد که فروتنانه تنها به آن ابعاد از جهانی شدن یا جهانی سازی بسنده کنیم که با واقعیات انطباق دارد:البته بدون غفلت از نگرش انتقادی ونقش اراده های انسانی.»
صفحات کتاب :
102
شابک دیجیتال :
978-600-03-1826-0

کتاب های مشابه ما و جهانی شدن

با موفقیت اضافه شد
0