امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
«نورد» مجموعه ده داستان کوتاه از محمدعلی گودینی است .ماجرای اکثر داستانها در کارخانه‌های خصوصی و دولتی اتفاق می‌افتد، که اکثر کارگران از حق بیمه و حق کارگری برخوردار نیستند. 90 درصد کارگران یدی هستند و به حالت بسیار بدی سر کار می‌روند. بیشتر آنها قراردادی هستند. 89 روز تا 90 روز نشود، تا از حق و مزایای حقوق مدنی کارگری برخوردار نشوند. دغدغه یک کارگر، زندگی روزمره، مخارج خانه و عروسی رابطه کارگر و کارفرما، به صورت ارباب رعیتی در آن به خوبی تصویر شده است.
نورد نخستین داستان محمدعلی گودینی است که نام کتاب نیز از آن انتخاب شده است. ماجرا به صورت گفت‌وگویی درونی روایت شده است. کارگر بی‌کار سه ماه در لیست وزارت کار، منتظر مانده است. تا کاری دست‌گیرش شود، وقتی در یک کارخانه به کار مشغول می‌شود. بدتر از همه قراردادی به صورت سه ماه است. کارگر تمام روز آخر را با خود حرف می‌زند، که 89 روز هرگز 90 روز نشود تا از کار اخراج نشود، در حالی که صدای دوستش در گوشش طنین‌انداز است که 90 درصد کارگرها زیر خط فقر زندگی‌ می‌کنند و 90 درصد آنان امنیت شغلی ندارند. شرکتهای دولتی هر روز به سمت خصوصی‌سازی رو می‌آورد که به صورت انحصاری اداره شود. سه ماه، سه ماه، 89، 90 روز نمی‌شود تا از نظر کارفرما مشمول مزایای قانون کار نشود. ده روز مرخصی، یعنی اخراج، تمام ذهن او را پر کرده است، لحظه به پایان نزدیک می‌شود، ترس و دلهره او را به جان می‌رساند. چشمهای مضطرب پر از اشک لیلی او را از خود بی‌خود می‌کند، لحظة بعد او را از زیر غلتک پولادین زخمی درمی‌آورند.
یک سفارش کوچک، بایگانی، اتوبوس اصناف، صف و سرما، انضباط، مدیر جدید در چین فضایی شکل گرفته است. چشمهای بی‌سو و باشگاه خنده‌درمانی، که در فضای سیال ذهن به صورت روایی، ترسیم می‌شود.
در این کتاب می‌خوانم: از کوبش سنبه‌پرسها، بوی سرب مذاب و دود سیاهی که فضای بسته را پوشانده بود، کارگرها دچار تپش قلب و اضطراب شده بودند. رئیس کارخانه در هر بخش به سرپرستها تذکر می‌داد بیشتر مواظب باشند تا کسی از ماسک استفاده نکند. تاق‌تاق پرسها با سرفه کارگرها قاطی بود، مدیر تولید بعد از بازدید کارخانه، رسیده بود پشت دری که به ساختمان اداری باز می‌شد، تازه می‌خواست دستگیره را بچرخاند که کسی با نفسهای تند آمد و تکیه داد به در...
صفحات کتاب :
32
شابک دیجیتال :
978-600-03-1442-2

کتاب های مشابه نورد