امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
30,000
خرید
65,000
10%
58,500
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب بادیه فروش

 کتاب بادیه فروش، به برگ هایی از زندگی شهید محمدعلی رجایی می پردازد. در این مجموعه کتاب که با عنوان «پا برهنه» طراحی و تولید شده است، تلاش شده است تا گوشه ای از زندگی و سیره فردی، اجتماعی و سیاسی چند تن از مسئولین و خدمت گزاران راستین جمهوری اسلامی را در قالب خاطرات کوتاه به تصویر کشیده است.

هدف این مجموعه این است که می خواهیم ببینینم مسئولین جمهوری اسلامی چگونه باید باشند و مسئولین فعلی با چه محک و معیاری سنجیده می شوند و نسبت شان با آرمان های انقلاب اسلامی در مورد کارگزاران حکومت چیست؟

گزیده کتاب بادیه فروش

او زن و بچه دارد

نقل می کنند که آقای رجایی در دوران دست فروشی، با دو نفر شریک بودند. وقتی می خواستند در پایان روز، ده تومان سود به دست آمده را تقسیم کنند، آقای رجایی پنج تومان را به یکی از شرکا داد و پنج تومان باقیمانده را بین خود و نفر سوم تقسیم کرد. وقتی آن فرد اعتراض می کند که ده تومان باید بین سه نفر ما به طور مساوی تقسیم شود، آقای رجایی به او می گوید: «فرق او با ما این است که او زن و بچه دارد و ما نداریم.»

کتابشناسی ملی :
4572298
شابک :
978-600-97070-1-0
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
100
کنگره :
‏‫‬‭DSR1676‏‫‬‭/ر3ب2 1395
دیویی :
‏‫‬‭955/0842092

کتاب های مشابه بادیه فروش