امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
صوتی:
0.0
دریافت صوتی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب صوتی مردی که سایه شد

کتاب صوتی مردی که سایه شد نوشته ی پونه شاهی داستان عجیب مردی است که سایه ای او را همواره تعقیب می کند و همه جا حضور دارد. این سایه ی مرموز که حتی در دل تاریکی مطلق نیز دست از تعقیب مرد برنمی دارد، ساکت است و در مقابل پرسش ها فقط سکوت می کند، سکوتی سنگین و عذاب آور!

درباره ی کتاب صوتی مردی که سایه شد

سایه ای سنگین و ساکت وارد زندگی مردی می شود و همواره حضور دارد. مرد داستان بارها از او می پرسد که چه می خواهد و برای چه او را تعقیب می کند، اما پاسخی دریافت نمی کند. سایه حتی در تاریکی مطلق نیز حضور دارد و مرد را رها نمی کند. به مرور زمان شخصیت اصلی داستان، حضور این سایه را می پذیرد و به زندگی عادی خود ادامه می دهد تا اینکه... .

در بخشی از کتاب مردی که سایه شد می شنویم

مگر چقدر می توان سکوت کرد؟ چند ساعت؟ چند روز؟ چند هفته؟ چند ماه؟ چند سال؟ او نمی دانست که برای من سکوت کردن مصادف با مردن است. وقتی با کسی حرف نزنم خواهم مرد یا اگر قرار باشد من حرفی نزنم باید حتماً آن دیگری باشد که حرف بزند، نه با من بلکه با دیگری یا خودش تا من حس کنم زنده ام، وجود دارم و هنوز اینجا هستم بین دنیای زندگان. ولی اگر این امروز شرط کنم که من و این سایه ی مرموز در یک بیابان در کنار هم در یک سلول بمانیم رفته رفته من بعد از مدت ها یک طرفه صحبت کردن خواهم مرد.

کتاب های مشابه مردی که سایه شد

با موفقیت اضافه شد
0