نظر شما چیست؟

معرفی کتاب صوتی رد تماس

کتاب صوتی رد تماس نوشته ی عاطفه فرخی فرد، برنامه شماره شصت و دوم نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک است و ماجرای زن و شوهری را بازگو می کند که با هم همکار هستند و درگیر کارهای آخر سال و مسائل زندگی مشترک شده اند.

در بخشی از کتاب صوتی رد تماس می شنویم

در سرمای کم جان آخرین روزهای سال، بازدم پرفشاری از دهانش بیرون داد و حجمی از بخار از دهانش خارج شد.

- با کی صحبت می کردی؟

کتایون یکه خورد و برگشت، دستش را روی قفسه ی سینه گذاشت: وای ایرج ترسیدم! مگه تو خواب نبودی؟!

از کنار ایرج با اخم عبور کرد و وارد آشپزخانه شد، دکمه ی چای ساز را فشرد.

- با این خانم خدماتیه...

کتاب های مشابه رد تماس

با موفقیت اضافه شد
0