امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟
این داستان که در قالب «خاطره» روایت می‏شود، حکایت‏ زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی است.
علی یکی از دوستان صمیمی حجت، در جبهه در جریان علاقه ‏فراوان او به همسرش مهربان، قرار می‏گیرد و به حجت قول می‏ دهد،در صورت شهادتش، دفتر خاطرات او را به دست همسرش برساند.حجت به شهادت می‏رسد و علی از ناحیه پا، جانباز می‏شود. او به ‏خاطر شدت علاقه حجت و مهربان نسبت به یکدیگر تصمیم ‏می‏گیرد با ازدواج با مهربان، جای خالی حجت را برای او پر کند. امادر نهایت علی به این نتیجه می‏رسد که مهربان نیازی به احساس ‏ترحم او ندارد و هیچ‏کس نمی‏تواند جای خالی حجت را پر کند. به ‏همین خاطر مهربان را ترک می‏کند و از او می‏خواهد هر وقت‏ دلتنگش شد برایش نامه بنویسد.
مهربان که اعتقاد دارد علی در این مدت، نه علی بوده و نه حجت، ازاو می‏خواهد تا وقتی که خودش را نیابد بازنگردد.
صفحات کتاب :
61
شابک دیجیتال :
978-600-03-1828-4

کتاب های مشابه مهربانم سلام