امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب علوم اجتماعی در ایران و چشم انداز آینده آن

کتاب علوم اجتماعی در ایران و چشم انداز آینده آن، شامل مباحث ارائه شده در سه نشست علمی است که هر یک دربرگیرنده ی دو میزگرد است. نشست های تخصصّی به علوم اجتماعی «علوم اجتماعی در ایران و چشم انداز آینده آن» در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ از سوی گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

 هدف از برگزاری این نشست های تخصّصی، ایجاد فضایی برای بحث و گفتگو با حضور اساتید و سایر دست اندرکاران علوم اجتماعی، بررّسی وضعیت فعلی و ترسیم آینده ی علوم اجتماعی در ایران است. در این دو روز، شش میزگرد برگزار و محورهای مختلفی به بحث گذاشته شد. عناوین برخی از این میزگردها عبارتند از: « نگاه های اقتصادی به علوم اجتماعی؛ نقد درونی و بیرونی»، «نسبت علوم اجتماعی در ایران با اقتضائات بومی و علم جهانی»، و «جایگاه علوم اجتماعی در نظام برنامه ریزی آموزش عالی در ایران».

گزیده کتاب علوم اجتماعی در ایران و چشم انداز آینده آن

زمانی که عقلانیت با همة اطوار و شئونات خود در عرص ه های مختلف زندگی اجتماعی جامعة ما ظهور و بروز بیشتری پیدا می کند، غلبه یافتن رویکرد اثبات گرایانه در حوزة جامعه شناسی با اقبال بیشتری روبرو خواهد شد. به طور کلّی باید متناسب با تحولات اجتماعی قرائت های سازگارتری از جامعه شناسی در نظام آموزش عالی انعکاس یابد تا پیوند جامعه شناسی را با جامعه حفظ کند.

 اگر چنین رویکرد فعال و قابل انعطافی در نظام آموزش عالی علوم اجتماعی در ایران شکل بگیرد، جامعه شناسی قابلیت سازگاری بیشتری با شرایط اجتماعی جامعة ایران پیدا می کند و جایگاه اجتماعی مناسب خود را خواهد یافت. سازگار کردن جامعه شناسی در ابعاد نظری و روشی با شرایط کنونی جامعة ایران در اولین قدم مستلزم تجدیدنظر بنیادی در محتوا و روش آموزش دروس علوم اجتماعی در نظام آموزش متوسطه و عالی است.

دیویی :
300/955
کتابشناسی ملی :
2692997
شابک :
978-964-426-566-2‬‬‬
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
242
کنگره :
H62/5‭‬ ‭/‮الف‬9‏‫‭ھ2 1390

کتاب های مشابه علوم اجتماعی در ایران و چشم انداز آینده آن

با موفقیت اضافه شد
0