خرید و دانلود کتاب فلسفه علوم انسانی

بنیادهای نظری

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,500
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب فلسفه علوم انسانی

کتاب فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری) نوشته جناب آقای دکتر عبدالحسین خسرو پناه است. کتاب فلسفه علوم انسانی درباره ضرورت بازنگری فلسفه اسلامی و کاربردی کردن آن، به ویژه کاربرد فلسفه در علوم انسانی و دیگر بنیادهای نظری علوم انسانی از جمله فلسفه های مضاف و همچنین بحث از تبیین و آسیب شناسی مبانی و بنیادهای نظری علوم انسانی در نظام آموزش کشور است.

گزیده کتاب فلسفه علوم انسانی

علوم انسانی از مهمترین ضرورت های حیات آدمی است که از زوایای گوناگون تاریخی، اجتماعی، کلامی و فلسفی قابل توجه است. گزاره های علوم انسانی نظری و عملی ، متعلق کاوش پژوهش گران و روشن فکران قرار گرفته و تحقیقات علمی را در جامعه اسلامی به ارمغان آورده است. هر چند پاره ای از این پژوهش ها، از قوت بالایی برخوردارند و نهادهای اجتماعی و رفتارهای فردی را به سمت کمال و قرب الهی سوق می دهند و به مقصد و مقصود حق تعالی نزدیک می سازند، لیکن برخی دیگر، گرفتار آفات و آسیب ها و بحران های نظری و عملی اند. بحران های نظری که در بردارنده چالش های معرفت شناختی، فلسفی، کلامی و بحران های عملی نیز شامل آسیب های اجتماعی و رفتاری هستند. آسیب شناسی در اصطلاح علوم طبیعی، به معنای مطالعه و شناخت عوامل بی نظمی ها در ارگانیسم انسانی، جهت درمان بیماری های جسمانی است.

کنگره :
‏‫‬‭H61‏‫‬‭‏‫‬‭/خ5ف8 1394
دیویی :
‏‫‬‭300/922
کتابشناسی ملی :
4132094
شابک :
978-964-531-972-2
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
287

کتاب های مشابه فلسفه علوم انسانی

با موفقیت اضافه شد
0