خرید و دانلود کتاب راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب

اندیشنامه انقلاب اسلامی (2)

کتاب دیجیتال راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب

حجم دانلود: 381.9 کیلو بایت
توضیحات درباره کتاب

معرفی کتاب راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب

کتاب راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب، درباره «نسل سوم انقلاب اسلامی» است. نسلی که در پی کنشگری فرهنگی یا سیاسی است اما «راهبرد» روشن و مدوّن و حکیمانه ای را طی نکرده است. راهبرد -که عبارت است از یک برنامه کلان و بلندمدت که غایات و چگونگی کنشگری ما را معیّن می سازد- نقطه ای است که نسل سوم تا حدّ زیادی از پرداختن دقیق و موشکافانه به آن غفلت ورزیده و به همین سبب، با کاستی ها و ضعف هایی دست به گریبان شده است.

در بخش اول این مقاله، الگوی راهبردی کنشگری معرفتی (تئوریک) نسل سوم انقلاب بیان شده که تجویز می کند نسل سوم انقلاب باید به صورت جدّی و عمیق، به عرصه نظر و نظریه پردازی پا نهاده و بنیان های فکری و اعتقادی خود را کاملاً مستحکم و مستدل سازند. در بخش دو نیز، از الگوی راهبردی کنشگری اجتماعی (پراتیک) نسل سوم انقلاب سخن به میان آمده و گفته شده که نسل سوم باید به عرصه عمومی وارد شود و بر اساس تئوریهای ساخته و پرداخته شده، کنشگری نماید.

گزیده کتاب راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب

جامعه کنونی ما مرکّب از چهار نسل است: نسل اول که در دهه پنجاه شمسی، با تکیه بر مبارزات و مجاهدت سیاسی خویش، انقلاب اسلامی را رقم زدند؛ نسل دوم انقلاب که در دورة پس از انقلاب و دهة شصت، نقش اصلی را در دفاع مقدس ایفا کردند و یک واقعه استثنایی را در تاریخ و فرهنگ خود پدید آوردند؛ نسل سوم که درک مستقیم و بی واسطه ای از هیچ یک از دو رویداد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ندارند و فرزندان نسل دوم انقلاب به شمار می آیند، اما یک دهه است که در عرصه ها و ساحت های گوناگون جامعه، حضور فاعلیّت گونه یافته اند؛ نسل چهارم نیز فرزندان نسل سوم اند.

 سخن نگارنده در این مقاله، دربارة «نسل سوم انقلاب اسلامی» است؛ نسلی که در پی کنشگری فرهنگی یا سیاسی است اما «راهبرد»  روشن و مدوّن و حکیمانه ای طراحی نکرده است. راهبرد - که عبارت است از یک برنامة کلان  و بلندمدت  که غایات و چگونگی کنشگری ما را معیّن می سازد - نقطه ای ست که نسل سوم تا حدّ زیادی از پرداختن دقیق و موشکافانه به آن غفلت ورزیده و به همین سب، با کاستی ها و ضعف هایی دست به گریبان شده است. نگارنده در این مقاله تلاش می کند تا طراحی استراتژیک برای کیفیت کنشگری نسل سوم انقلاب درافکند و آن را به مثابه یک پیشنهاد تئوریک و مکتوب، در اختیار آن ها نهد.

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
74
کنگره :
BP230‏‫‬‮‭/ر2 1396
دیویی :
297/483
کتابشناسی ملی :
5032147
شابک :
978-600-8734-33-8‬
سال نشر :
1396
نظرات درباره کتاب راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب
شما اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر می دهید.