خرید و دانلود کتاب غفلت تئوریک خطرناک

نگاهی انتقادی به چند کتاب نامناسب «سمت» (دفتر اول)

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,250
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب غفلت تئوریک خطرناک


در کتاب غفلت تئوریک خطرناک به چند کتاب نامناسب که از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) منتشر شده، پرداخته شده و غفلت تئوریک خطرناکی که اتفاق افتاده مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا «سمت» معرفی شده و محتوای برخی تولیدات و کتب منتشره این سازمان مرتبط با ادبیات فارسی بررسی شده است. سپس کتاب «ادوار نثر فارسی: از مشروطیت تا انقلاب اسلامی» مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در ادامه کتاب های «جامعه شناسی ادبیات فارسی» و «شعر معاصر ایران» نقد شده است.


گزیده ای از کتاب غفلت تئوریک خطرناک


انقلاب اسلامی از نخستین روزهای پس از ظهور و پیروزی مورد تهاجم گسترده و چندجانبه ای قرار گرفت. یکی از صور مقابله و توطئه چینی و تهاجم دشمن علیه انقالب و نظام اسالمی، تهاجم فرهنگی بود. تدریجا و به دنبال ناکامی دشمن در قلمرو تجاوز نظامی و کودتا و حرکت های مسلحانه تروریستی و تجزیه طلبانه، تهاجم فرهنگی به محور اصای استراتژی تقابلی استکبار در مقابله با انقالب و نظام اسامی بدل گردید. از اواخر دهه 1360 جریان تهاجم فرهنگی علیه اسلام و نظام و انقلاب صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده ای یافت و به یک حرکت خزنده برانداز تمام عیار بدل گردید. 

صفحات کتاب :
58
کنگره :
PIR3347‭‬ /ک2‏‫‭ز4
دیویی :
‫‭8‮فا‬0/9062
کتابشناسی ملی :
3945513
شابک :
‫‭‫‭978-964-531-903-6
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه غفلت تئوریک خطرناک

با موفقیت اضافه شد
0