خرید و دانلود کتاب فلسفه اخلاق؛ با رویکرد تربیتی

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000

نظر دیگران درباره فلسفه اخلاق؛ با رویکرد تربیتی

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب فلسفه اخلاق؛ با رویکرد تربیتی

کتاب فلسفه اخلاق؛ با رویکرد تربیتی نوشته احمد دبیری است. این کتاب که نشر معارف منتشر کرده است یکی از کتاب های کاربردی برای دانشجویان است. کتاب فلسفه اخلاق؛ با رویکرد تربیتی شما را با رویکردی تازه از علم اخلاق آشنا می کند که می تواند راهنمای شما در زندگی باشد. برای درک بهتر و بیشتر اهمیت ارائه فلسفه اخلاق در دانشگاه ها و مراکز آموزشی را می توان در میل و علاقه روزافزون دانشجویان به مسائل عقلی جستجو کرد. هر چند موضوعات مربوط به مسائل عقلی به لحاظ تاریخی متأخر از علم اخلاق است، ولی از نظر جایگاه می توان آن را مقدم تر از علم اخلاق دانست؛ زیرا که اندیشمندان آن را زیربنا و از اصول اولیه علم اخلاق می دانند.

علم اخلاق که در فرهنگ اسلامی به صورت پراکنده در منابع فلسفی، اخلاقی، کلامی و علم اصول مطرح بوده است اکنون بر اساس ضرورت های موجود بسیار مورد توجه قرار گرفته است و باید به آن توجه جدا و جامع و کاملی داشت. از ویژگی های جامعه امروز، گرایش جوانان و اندیشمندان به بیان عقلی موضوعات و مسائل اخلاقی است که موجب شده پژوهش های اخلاقی به این سمت گرایش پیدا کند؛ بر این اساس پرداختن به مسائل عقلی در اخلاق به ویژه مبتنی بر آموزه های دین روشنگر اسلام می تواند به طرح دیدگاه های اسلام در حوزه مسائل عقلانی اخلاق بیانجامد و راه حل هایی که اسلام در متون خود ارائه کرده است می تواند پاسخی برای تمام سوالات باشد.

کتاب فلسفه اخلاق با رویکرد تربیتی تلاش دارد به شکل ساده و کاربردی مهم ترین مسائل در حوزه فلسفه اخلاق را بیان کند و با استفاده از دیدگاه های متفکران مسلمان به بیان تصویری از مهم ترین مباحث این حوزه به ویژه با تأکید بر دفاع از آموزه های اخلاق اسلامی در مقابل مکاتب اخلاقی غرب بپردازد.

گزیده کتاب فلسفه اخلاق؛ با رویکرد تربیتی


همانگونه که بیان شد، غیر واقع گرایی در اخلاق به این معناست که ارزش و لزوم اخلاقی واقعیتی مستقل از ما ندارند. این نظریه خود را در دیدگاه ها و مکاتب اخلاقی گوناگونی نمایان ساخت که آن ها را به اجمال معرفی کردیم. اصل این نظریه و همچنین دیدگاه های اخلاقی غیر واقع گرا لوازم و پیامدهایی اند که در اینجا دو مورد از مهم ترین پیامدهای نظریه غیر واقع گرایی را بیان می داریم.

صفحات کتاب :
192
کنگره :
‏‫‬‭BJ37‭‮‬‏‫‬‭/د25ف8 1392‭‮‬
دیویی :
‏‫‬‭170‭‮‬
کتابشناسی ملی :
‏‫3056510‬
شابک :
‏‫‭978-964-531-411-6
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه فلسفه اخلاق؛ با رویکرد تربیتی

با موفقیت اضافه شد
0