امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب اندیشه سهروردی؛ دیدگاه های فلسفی استاد غلامحسین دینانی

کتاب اندیشه سهروردی؛ دیدگاه های فلسفی استاد غلامحسین دینانی، گفت و گویی در 9 بخش با استاد غلامحسین دینانی درباره ی دیدگاه های فلسفی شهاب الدین سهروردی است. شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب‌الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید، فیلسوف نامدار ایرانی اهل شهر سهرورد شهرستان خدابنده استان زنجان است. شهاب الدین بعد از اینکه خواندن و نوشتن آموخت، پدرش او را به مراغه فرستاد.

شهاب الدین سهروردی مقدمات علوم را در مراغه، نزد مجدالدین جیلی فرا گرفت و پس ازآن، عازم اصفهان شد. در آن زمان، در اصفهان دانشمندی به نام ظهیرالدین قاری تدریس می کرد. شهاب الدین سهروردی همه ی علوم آن زمان را نزد وی فرا گرفت و در شانزده سالگی از تحصیل علم و تلمذ نزد استادان بی نیاز شد.

گزیده کتاب اندیشه سهروردی؛ دیدگاه های فلسفی استاد غلامحسین دینانی

فلسفه ی سهروردی فلسفه ی نور است. او عالم هستی و حق تعالی را نور می داند. همه چیز از نظر او نور است. او از وجود صحبت نمی کند، بلکه از نور صحبت می کند. نور در نظر او منحصر در نور حسی نیست. عقل نور است. نور یعنی وضوح، دریافت، ظاهرشدن. به همین معنی خدا نور است که ظاهر است. خدا که نور حسی نیست. نور چراغ نیست. خدا نور است، یعنی خدا ظاهر است. در انسان اگر اصل عالم هستی نور است، چه جنبه ای از انسان نورانی تر است؟ اگر خود ادراک نور است، اگر ادراک، فهم، شعور، نور است، چه جنبه ای از او نورانی تر است؟ طبیعتاً باید گفت عقل انسان.

انسان دارای عقل، وهم و خیال و حواس پنجگانه است. اینها ادراکات هستند و در میان اینها خود عقل قوی تر است. پس عقل، نورانی تر است. هرچه انسان به عالم نور نزدیکتر شود، لذتش بیشتر است. لذت یعنی به نور و روشنایی رسیدن. رنج و الم یعنی در تاریکی فرورفتن و در ظلمت ماندن و این رنج است. ظلمت جدایی و تفرقه است. در ظلمت و تاریکی، ظهور و حضور نیست. بیگانگی و تفرقه و جدایی است. وقتی عضوی از انسان درد می گیرد، این تفرق اعضا است. هنگامی که سلول ها از هم تفرق پیدا می کنند، درد پیدا می شود. درد جدایی است، اصلا ریشه ی درد جدایی است. حتی در بدن. ظلمت دردناک است. نور لذت است. هرچه به عالم نور نزدیکتر شوی، لذت بیشتر می شود.

صفحات کتاب :
168
کنگره :
‏‫‬‭BBR1303
دیویی :
‏‫‬‭189/1
کتابشناسی ملی :
6137308
شابک :
978-964-12-1693-3
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه اندیشه سهروردی

با موفقیت اضافه شد
0