کتاب انتخابات حماسه سبز حضور pdf رایگان

با استفاده از آیات و روایات و قانون اساسی

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
لازمه تشکیل نظام و حکومت الهی سپردن مسئولیت‌ها به اهلش می‌باشد و سپردن امور به کاردانان از مصادیق ایمان و عمل صالح شمرده شده‌است. چون هر امانتی صاحبی، و هر کس لیاقت و استعداد کار و مقامی را دارد. خداوند ما را بر این امر مهم هم فرمان داده و هم موعظه فرموده است.
آری مسئله انتخابات و انتخاب که همیشه از ویژگی خاصی برخوردار می‌باشد، شناختن صالحان، و واگذاری امانت به آن‌هاست. که انجام این فرمان الهی و پرداختن به این امر مهم آگاهی، هشیاری، عدالت‌خواهی، پشتکار، مقاومت و حضور امت در صحنه را، طلب می‌کند...
صفحات کتاب :
120
کتابشناسی ملی :
1165337
شابک :
978-964-5652-49-2‬
سال نشر :
1384

کتاب های مشابه انتخابات حماسه سبز حضور