معرفی و دانلود کتاب روح توحید نفی عبودیت غیرخدا

کتاب چاپی روح توحید نفی عبودیت غیرخدا

تامین کننده: کتابرسان
مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
32
کنگره :
‫‭DSR1692‭‬ /ت9‫‬‭خ2 1360
دیویی :
297/42
کتابشناسی ملی :
2818213
سال نشر :
1360
نظرات درباره کتاب روح توحید نفی عبودیت غیرخدا - مقاله ای از آیت الله خامنه ای
98912****2307

باسلام
دریایی از معارف توحیدی را در قطره ای کوچک بیان کردن ،نشان از تسلط علمی و ارتباط و اعتقاد راسخ نویسنده به خداوند واحد ونفی همه خدایان ساختگی است.
نسخه بسیار عالی برای تمام جوامع بشری است که از اسارت و بردگی تمام طاغوت ها و رژیم های استبدادی و استعماری رنج می برند.
خداوند سایه بلند پایه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای دامت برکاته را بر سر مسلمین جهان تا رسیدن دولت یار ودر کنار آن دولت حفظ فرماید.

1401-8-22 19:25:26

پاسخ