نظر دیگران درباره داروهای ضد باکتریایی و ضد ویروسی در درمان بیماری های عفونی (جلد دوم)

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب داروهای ضدباکتریایی و ضد ویروسی در درمان بیماری های عفونی (جلد دوم)

کتاب داروهای ضدباکتریایی و ضد ویروسی در درمان بیماری های عفونی (جلد دوم)، به کوشش جمعی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به فارسی برگردانده شده است.

در فصل های ابتدایی به نحوه تجویز درست آنتی بیوتیک ها پرداخته شده و خطرات ناشی از تجویز نادرست را متذکر شده است.

بخشی از کتاب داروهای ضدباکتریایی و ضد ویروسی در درمان بیماری های عفونی (جلد دوم)

پلی میکسین ها داروهای قدیمی هستند که در سال 1947 کشف شدند. آن ها از سال 1962 تا زمان آمینو گلیکوزیدها(به عنوان مثال، جنتامایسین) ضد سودوموناس به صورت تزریقی استفاده می شدند.

پلی مبکسین ها نفروتوکسیسیتی بالا از سال 1980 ممنوع شدند سپس به طور عمد برا استفاده موضعی خوراکی محفوظ ماندند.

بیشتر
صفحات کتاب :
510
کنگره :
‫‬‭RC111‬
دیویی :
‫‬‮‭616/9‭‬‬‬
کتابشناسی ملی :
7667456
شابک :
978-622-7691-33-7
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه داروهای ضد باکتریایی و ضد ویروسی در درمان بیماری های عفونی (جلد دوم)

با موفقیت اضافه شد
0