امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نماز شب یا سوز سحرگاهی:مطالبی پیرامون اهمیت نماز شب؛

در بین نوافل، نافله شب مزایای چشمگیری دارد، اینک در خصوص این نیایش شبانه و سوز و گداز سحرگاهی از نظر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بررسی می کنیم و نیز از حالات برخی از اولیاء و علماء ربّانی که در اثر پیروی از موالی خویش سحرخیزی و راز و نیاز شبانه را، بنحو شایسته فرا گرفته و عمل ایشان به راستی برای دیگران درس آموز و بیدار کننده و شوق آفرین است.

خدایابی و خداجویی، فطری است یعنی در کمون روح و جان انسان، یافتن حقیقت نهادینه شده است جز اینکه این آیینه خدانما، گاهی گرفتار زنگار و تیرگی می شود.

برانگیختن پیامبران الهی، برای زدودن این کدورت ها و پیراستن جان و روح انسان ها از این غبار ها و آلودگی هاست،
صفحات کتاب :
57
کنگره :
‫‬‮‭BP187/7‭/ر2س‌9 1371
دیویی :
‫‬‮‭297/353
کتابشناسی ملی :
505940
سال نشر :
1371

کتاب های مشابه سوز سحرگاهی