امتیاز
5 / 4.8
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
قبل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله در آئین حضرت عیسی هم نماز بوده که قرآن از زبان او نقل می کند که خداوند مرا به نماز سفارش کرده است: «واوصانی بالصلوة» [1] وقبل از او موسی بوده که خداوند به او خطاب می کند: «اقم الصلوة لذکری» [2] و قبل از موسی پدر زن او حضرت شعیب بوده که نماز داشته است: «یا شعیب اصلاتک تأمرک» [3] و قبل از همه آنها ابراهیم بوده که از خداوند برای خود و ذریّه اش توفیق اقامه نماز را می خواند: «ربّ اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریّتی» [4]
و این لقمان است که به فرزندش می گوید:
«یا بنیّ اقم الصلوة و أمربالمعروف و انه عن المنکر» [5]
پسر من نماز را بپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن.
جالب آن است که معمولاً در کنار نماز سفارش به زکات می شود ...
صفحات کتاب :
58
کنگره :
‫‭‬‭‬‭BP186‫‭‬‭‭/ق‌4ی‌8 1380‬‬
دیویی :
‫‭‬‭‬‭297/353‬
کتابشناسی ملی :
‭م‌79-24005
شابک :
‭978-964-5652-12-6
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه یکصد و چهارده نکته درباره نماز