امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
کتاب ساختار داستان های حکیم نظامی با تاکید بر سه منظومه ارزشمند شاعر ( مخزن الاسرار ، خسرو و شیرین و هفت پیکر ) تالیف دکتر سید احمد ذبیحی استادیار جهاد دانشگاهی، پژوهشی در شکل شناسی و بررسی ساختار ادبی است که در آثار کلاسیک فارسی سابقه و فراوانی ندارد. این کتاب در سال 1391 به وسیله انتشارات صفیرحق در 230 صفحه به زیور طبع آراسته شده است.
بخشی از بهره ای که با شکل شناسی آثار ادبی حاصل می شود عبارتست از:
1ـ آشنایی با ویژگی ها، دقایق و زیبایی های هنری داستان
2ـ کمک در نقد بی طرفانه ی اثر
3ـ تطبیق دو اثر ادبی در پژوهش های ادبیات تطبیقی
4ـ دریافت تأثیر داستان های مختلف در ادبیات جهان از یکدیگر
5- بررسی ارزشهای درونمایه و پندار اثر
6- خلاقیت و نواندیشی های نویسنده و شاعر به عنوان صاحب اثر
صفحات کتاب :
262

کتاب های مشابه ساختار داستان های حکیم نظامی