کتاب داستانی که تمام نمی شود pdf

روایتی داستانی از زندگی شهید مرتضی مطهری (قهرمانان انقلاب ۱)

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,450
نظر شما چیست؟
گاهی وقت‌ها اتّفاقات عجیبی دور و بر آدم می‌افتد که اگر خودت شاهد آن نباشی، باورش برای خودت هم مشکل می‌شود! امروز، یکی از اتّفاقات عجیب افتاد.
اگر معلّم باشی، و آن هم معلّم ادبیّات، می‌توانی از اوّلین لحظاتی که وارد کلاس می‌شوی، حس کنی که بچّه‌ها می‌خواهند حرف جدیدی به تو بزنند. آرام با هم پچ‌پچ می‌کنند و دل‌دل می‌کنند که چه وقت حرف‌شان را بزنند و چه کسی آن حرف را به تو بزند.
..
صفحات کتاب :
134
کنگره :
‫‭PIR8151‭‬‭‬ /ر34‫‭د2 1388
دیویی :
‫‮‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1338018
شابک :
978-964-506-581-0
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1863-5

کتاب های مشابه داستانی که تمام نمی شود