امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بحث اصول عقاید را با طرح سؤالی شروع می‏کنیم:
آیا انسان به دین نیاز دارد؟
قبل از پاسخ این سؤال، لازم است ابتدا نیازهای انسان را ذکر کنیم.
هر انسانی سه نوع نیاز دارد:
نیاز شخصی، مثل نیاز به غذا، پوشاک، مسکن، همسر.
نیاز اجتماعی، اموری است که انسان چون در جامعه زندگی می‏کند به آنها نیاز دارد. مانند قانون، مقرّرات و رهبر.
نیاز عالی، نیاز انسان به شناخت و معرفت است، که بشر سؤالات متعدّدی درباره خود و هستی دارد و می‏خواهد خیلی چیزها را بشناسد و بداند و درباره آنها اطلاعاتی داشته باشد. مثلاً شناخت هستی و مبدأ آن، شناخت هدف هستی و مقصد و پایان آن، شناخت راه زندگی و شناخت حقّ و باطل، از جمله نیازها وخواسته‏های هر انسانی است...
کنگره :
‫‬‭BP217‫‬‭/ق35ت9 1300ی
دیویی :
‫‬‭297/42
کتابشناسی ملی :
1220157
شابک :
978-964-5652-47-8
سال نشر :
1385
صفحات کتاب :
84

کتاب های مشابه توحید