امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 900

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نقل شده است که خشایارشا از نظر قیافه و شکل ظاهری اندام، واقعاً در حد و اندازه ی یک شاه برجسته بود و سیما و اندامی کاملاً شاهانه داشت. اولاً، بسیار زیبا و خوش سیما بود. آن طور که مورخان نقل کرده اند، این شاه نه تنها از همه ی برادران دوازده گانه اش (یا هفت گانه اش) زیباتر بود، بلکه در میان همه ی مردان قوم پارس و حتی در میان همه مردان آسیا کسی به زیبایی و خوش سیمایی او نبود. گذشته از این، خشایارشا مردی ...
صفحات کتاب :
55
شابک :
978-964-181-093-3
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه خشایارشا قهرمان شاهان ایران