امتیاز
5 / 2.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مجموعه داستان کوتاه جوان با عنوان «بختک» که در کارگاه قصه و رمان مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری تولید شده توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.به گزارش ستاد خبر انتشارات سوره مهر ، این کتاب که مجموعه ای از 39 داستان کوتاه از نویسندگان جوان از سراسر کشور است تحت عنوان جلد دوم مجموعه کتاب مهر تولید منتشر شده است.داستان های این مجموعه از میان 250 داستان کوتاهی که در پی فراخوان کارگاه قصه و رمان از طرف مراکز آفرینش های ادبی حوزه های هنری استان ه در بهار سال 85 ارسال شده بود انتخاب شده است.
داستان های منتشر شده در مجموعه « بختک » از میان آثار ارسالی به کارگاه قصه و رمان ، کارشناسی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و طی سه مرحله انتخاب شده است.
در این مجموعه آثاری از نویسندگان جوانی از استان هایی همچون آذربایجان غربی ، اصفهان ، تهران ، خوزستان ،سمنان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، کردستان و کرمانشاه قرار گرفته است.
شابک دیجیتال :
978-600-03-1903-8
کنگره :
‫PIR7972‭‬ ‭/ھ2‮‬‭ب‌3 1369
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
491840
سال نشر :
1369

کتاب های مشابه بختک