امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
بدیهی است هر زبانی که به رشته تحریر درآید لازم است از قواعد و اصول خاصی که وظیفه نگارش درست و تلفظ صحیح زبان مربوطه را به عهده دارند، تبعیت کند. و با رعایت این قواعد از هرگونه اشتباه و گزنـدی که باعث تغییـر معنا و مفهوم آن به ویـژه در زبـان عربی می شود مصون بدارد.
لذا علما و کارشناسان هر زبان به منظور ایجاد زمینه صحیح فراگیری آن، قواعدی را بر مبنای خصوصیات همان زبان وضع نموده اند، که برای دانش پــژوهــان و عمــوم مــردم مفید و نافع است، و زبان را در بـرابـر اشتـبـاهات و خـطاهـای نگــارشــی محفــوظ می دارند.
زبان عـربی نیز به نوبـه خـود، و با توجه به خصوصیت ها و ویــژگی هـا، وطیـف وسیـع و گستــرده لغـت و قــواعــد آن، و همچنیــن ظرافت ها و لطافت ها و صنایع ادبی موجود در آن، نیازمند ژرف نگری و دقت بیشتری در زمینه نگارش است، که خود عامل بسیار مهم در زمینه فراگیــری و آموزش و تلفظ صحیح واژه های آن به شمار می رود.
صفحات کتاب :
93
کتابشناسی ملی :
3777022
شابک :
978-600-7333-23-5
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه چگونه بنویسیم