امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
صنعتی شدن جوامع بشری و ورود فن آوری های جدید در سطح گسترده و نفوذ آن به کوچک ترین واحد جامعه ،یعنی خانواده از یک سو و از طرف دیگر تغییر رویه های زندگی، بی تحرکی افراد و تغییر نوع تغذیه ، سبب شده است که به امر ورزش و بهداشت به نحو شایسته و مطلوب توجه نشود. از آن جا که این بی توجهی در دراز مدت موجب آسیب رساندن به سلامت جامعه به خصوص نسل های بعدی می شود،خلاء تهیه ی رسانه های مناسب از جمله کتاب در این زمینه کاملا مشهود است.
آقایان سید نعمت خلیفه و دکتر عباس خدا یاری از اساتید دانشگاه هستند که به این امر توجه نموده و با نگاهی دلسوزانه به نیاز جامعه کمبود ها ی موجود به این امر توجه و اقدام به تالیف اولین کتاب در این زمینه تحت عنوان " بهداشت ورزش نموده اند .این کتاب اطلاعات جامعی را در زمینه ها ی مختلف ورزشی ودر هفت فصل ارائه می نماید
صفحات کتاب :
144
کنگره :
GV711/5‫‬‭/م7ص4 1389
دیویی :
‫‬‭613/711
کتابشناسی ملی :
1961972
شابک :
978-600-5679-06-9
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه 101 تمرین چابکی