امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
سپاس خداوندی را که به این بندة حقیر چنین لیاقتی عطا فرمود تا بتوانم با بیان کردن بعضی از دلایل عقلی و اجتماعی و... در اثبات وجود حق تعالی، که همانند آفتاب روشن است و کار بنده همانند متوجه کردن دیگران به خصوص جوانان به آفتاب، حرارت و حیاط بخشی آن است، که اگر آفتاب نبود طبیعت و حیاتی به وجود نمی آمد. پرسشهایی که جوانان نسبت به مسائل عقلی مطرح می کردند، مرا بر آن داشت که به حول و قوة الهی دلایلی را بیاورم تا بتوانم شبهه هایی که در بعضی از جوانان ایجاد شده برطرف نمایم و همچنین بیان سرگذشتهایی از خود که باعث اشتیاق آنها به خدا می شود و گزیده ای از اشعار خود را در این زمینه در کتاب آورده ام که اگر خدا بخواهد کمکی به خداگرایی آنها بنمایم و به عنوان باقیات و صالحات بعد از مرگ بنده از این نوشته ها استفاده نمایند و اگر خدا بخواهد ثوابی نصیب این بندة سرتاپاعاصی گردد و شاید خداوند متعال در روز محشر بنده را عفو و رحمت نماید و السلام علیکم و رحمةالله.

کتاب های مشابه حکایات خواندنی از زبان مولف