امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
دوره ی دوم که با پادشاهی اردشیر اول (پسر خشایارشا) آغاز شد، حدود 135 سال طول کشید. در این مدت طولانی که هشت پادشاه بر تخت سلطنت نشستند. به غیر از موارد اندک، هیچ جنگ مهم و ...
صفحات کتاب :
202

کتاب های مشابه هفت پادشاه پارسی