امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,500
نظر شما چیست؟
کتاب حرف ما (گزیده سرمقاله‌های کمان)، شامل 30 سرمقاله از میان 103 سرمقاله حرف ما است که نویسنده در سال‌های 1380 تا 1385 در نشریه کمان به رشته تحریر درآورده است. این سرمقاله‌ها پیرامون موضوعاتی همچون به قدرت رسیدن صدام، عهدنامه ایران و عراق، ادبیات جنگ، ظاهر گرایی، آزادی خرمشهر، ادبیات جوانان و نوجوانان، عکس و سینمای جنگ است.«در انتهای تمامی سرمقاله‌های گردآوری شده در این کتاب، تاریخ دقیق سال، ماه و روز قید شده که احتمالاً مربوط به تاریخ انتشار نشریه کمان است که در آن شماره این سر مقاله چاپ شده است.
ترتیب زمانی نوشته شدن سرمقاله‌ها در ارائه آن‌ها در کتاب حرف ما رعایت نشده، اما نویسنده سعی کرده ترتیب موضوعی نوشته‌ها را رعایت کند.
اولین سرمقاله‌ای که در این کتاب 29بهمن 1381 قرار داده شده «رئیس جمهور جدید» نام دارد و به ماجرای جابه‌جایی قدرت از احمد حسن البکر (رئیس جمهور پیشین عراق) به صدام حسین اشاره می‌کند.
«سرهنگی سعی کرده در انتخاب نوشته به زوایای گوناگون جنگ گوشه چشمی داشته باشد؛ از موضوع بمباران شیمیایی، سینمای جنگ، مطبوعات دفاع مقدس و جوخه‌های تکریتی گرفته تا ادبیات جنگ، ضرورت حفظ آثار دفاع مقدس و اسنادی که از این واقع بزرگ بر جا مانده و موضوعات دیگر که همگی در راستای لزوم توجه به ارزش‌ها و پیامدهای دوران هشت سال دفاع مقدس ملت بزرگ ایران در مقابل دشمنان قسم خورده این ملت به سرکردگی دولت صدام حسین قرار می‌گیرد.
صفحات کتاب :
88
کنگره :
‫‬‭DSR1601‫‭/س4ح4 1388
دیویی :
‫‬‭955/0843
کتابشناسی ملی :
1142052
شابک :
978-964-506-445-5
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1918-2

کتاب های مشابه حرف ما