کتاب یکصد و پنجاه موضوع از قرآن و احادیث اهل بیت pdf رایگان

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نمی توان برای رسیدن به سعادت ابدی به یکی از دو یادگار پیامبر اکتفا کرد و جهت اینکه کلمه (اطیعوا) در آیه شریفه «اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» تکرار شده است، برای مردود ساختن قول کسانی است که می گویند (حسبنا کتاب اللَّه) و گمان می کنند پیروی از احکام پیامبر که در قرآن نیست واجب نمی باشد. این آیه می گوید سخنان پیامبر که در قرآن نیست و لکن خود پیامبر در مواقع مختلفی به مسلمان ها فرموده، واجب الاطاعة است و سرّ اینکه کلمه (اطیعوا) درباره اولی الامر تکرار نشده آن است که اطاعت آنان مانند اطاعت از پیامبر است .
نکته قابل توجه این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: برای من کاغذی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید: «ائتونی بقرطاس اکتب لکم کتاباً لا تضلّوا بعدی» (امالی شیخ مفید 409)
صفحات کتاب :
895
کنگره :
‫‬‭BP66/6‫‬‭/د9ی77 1382
دیویی :
‫‬‭297/12
کتابشناسی ملی :
‭م‌82-16495
شابک :
978-964-5652-39-3
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه یکصد و پنجاه موضوع از قرآن و احادیث اهل بیت