امتیاز
5 / 4.7
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مبهوت نگاه کرد:
(خدای من.. این آدمیزاده یا فرشته ..بنازم قدرت خدارو چی آفریده؟...اما چه غمی تو اون چشمهای زیبا لونه کرده.! از دور داد میزنه که یه دردی تو دلشه.اما دختر به این زیبایی چه دردی میتونه داشته باشه.؟کاش میتونستم ازش بپرسم... خدایا میشه یه کاری بکنی ماباهم دوست بشیم...)
کنگره :
‫PIR8203‭‬‭/ح8481516‫‭د4 1388
دیویی :
‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1946894
شابک :
‭978-964-7065-29-0
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
383

کتاب های مشابه در انتهای اندوه