امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
اغلب خاطرات این کتاب، قسمت های مختلف برنامه ی تلویزیونی بوده اند که برای روایت مکتوب آماده نشده بودند. نقش « دل باخته » راوی، نوع تعریف، حرکات سر و دست، اصوات غیرملفوظی که راوی به کمک می گرفت، شکل نگاه کردن و حتا نشستن راوی در روایت تصویری مؤثر بوده است. تمام این ها در انتقال به کاغذ از دست رفت و به خاطر نیمه پاک شدن حضور راوی در روایت، متن هایی سردرگم، بی حال و گاه حتا اشتباه برانگیز باقی ماند.
سپس برای هر خاطره یک یا چند نقطه ی محوری تعیین شد. تنها هسته ای از هر خاطره که حتا با نقطه ی محوری راوی متفاوت بود. متن یکسره و به طور کامل پیراسته شد.....
دیویی :
‫‭955/08430922‬
کتابشناسی ملی :
1904628
شابک :
‭978-600-5182-26-2
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
110
کنگره :
‫‭DSR1628‫‭/ر9 1.ج 1388

کتاب های مشابه خاطرات

با موفقیت اضافه شد
0