امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
نظر شما چیست؟
می گفت «این دیگه چه وضعیه؟انگار به ما دوتا داداش نیومده که شهیدشیم. من که این طوری چسبیده ام به ولیچر، تو هم وسط مراسم ختم خودت برمی گردی. خجالت نمی کشی؟ حالا کی شفاعت مارو بکنه؟»
«روزگاران؛ کتاب از سفر برگشتگان» خاطرات مردانی است که تا روی خط مرگ رفته اند.مرگی که زمانش نرسیده بود؛ مرگی که تنها بوسه ای از چهره ی اینان چید و بازگشت.
صفحات کتاب :
73
کنگره :
‫‭‭‭‭‬‭‭‬‭DSR1628‬‬‬‬‫‬‭‭/ر9 5.ج‌ 1388
دیویی :
‫‬‭955/08430922‬
کتابشناسی ملی :
1905298
شابک :
978-600-5182-30-9
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه از سفر برگشتگان