امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,300
نظر شما چیست؟
آنچه در زیر می آید خاطرات شفاهی شرکت کنندگان در حوادث و رخدادها است که از آن به عنوان تاریخ شفاهی یاد می شود. البته، خوانندة محترم با مراجعه به روزشمار جنگ می تواند روزبه روز این تحولات را ملاحظه نماید، لیکن هدف نگارنده از تألیف این مکتوب ایجاد آگاهی برای آشنایی مخاطب از حال و هوا و فضای موجود در آن روزهای حساس و شکننده و نقش بازیگران آن است که در واقع نشان از تلاش بزرگ مردانی است که در این معرکة پرمخاطره، افتخارآفرینی کرده و نسل های پس از خود را برای همیشه سرافراز کردند.
صفحات کتاب :
309
کنگره :
DSR1661/3‭‬ ‭/ج56‫‬‭آ2 1390
دیویی :
955/08440452
کتابشناسی ملی :
2611439
شابک :
‫‬‭978-600-175-288-9
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2369-1

کتاب های مشابه برگی از خطه کشوین