امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 45,000
نظر شما چیست؟
ارتباطات متقابل از جمله ارکان اساسی زندگی اجتماعی بوده و هست و خواهد بود. درواقع نمی توان هیچ نوع تشکل اجتماعی در نظر مجسم کرد که افراد یا اعضای آن با یکدیگر ارتباط نداشته باشند، اما ناگفته پیداست که این ارتباطات همواره مشابه یا یکسان نیست، بلکه سانهای چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ارتباطات یکطرفه، ارتباطات دوطرفه، ارتباطات انفرادی، ارتباطات گروهی و ارتباطات دورانی.....
صفحات کتاب :
312
کنگره :
‫‭‬‭HV10/5‫‭‬‭‭/م‌2‮ال‍ف‌‬6 1393
دیویی :
‫‭‬‭361/32
کتابشناسی ملی :
3542268
شابک :
978-600-309-032-3
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه اصول و مبانی مددکاری اجتماعی