امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 9,035
نظر شما چیست؟
«بیداری اسلامی» اصطلاحی است که به طور خاص با وقوع خیزش ها و انقلاب ها در جهان عرب در ادبیات سیاسی منطقه ای و بین المللی رواج و گسترش یافته است. در معناکاوی این پدیده و رخداد بزرگ می بینیم که روح این مفاهیم در سخنان امام امت(ره) موج می زند و هر بار که به کلمات آن بزرگ مرد تاریخ ساز مراجعه می کنیم، تعابیر، اصطلاحات و کلماتی در این باره می یابیم که گویی شاهد خیزش های مردمی، هویت گرایی اسلامی، و وقوع «بیداری اسلامی» بوده و با آگاهی و مشاهدة این حوادث انقلابی به بیان آن سخنان مبادرت فرموده‎اند. ...
کنگره :
‫‬‭BP229‫‬‭‭‫‬‮‭‭/‮الف‬5ب9 1391‬
دیویی :
‫‬‭297/486
کتابشناسی ملی :
2923991
شابک :
‭978-600-175-436-4‬‬
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2378-3
صفحات کتاب :
850

کتاب های مشابه بیداری اسلامی ،مبانی زمینه ها و پیامدهای ژئوپلیتیک