امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,850
نظر شما چیست؟
پس از پیمودن تقریبا دو ساعت به شهر یعقوبه منتقل شدیم ما را به داخل یک پادگان نظامی بردند. در آنجا تعداد زیادی اسیر نگهداری می‌شد. ما را به سوله ای با گنجایش تقریبا دوهزار نفر بردند. جایی برای نشستن نبود. هیچ کس به سراغ ما نمی آمد. نگهبانان در اطراف سوله قدم می‌زدند و گاهی برای ترساندن ما به سقف شلیک می‌کردند. چندین شبانه روز از غذا خبری نبود. شرایط بسیار سخت بودند. چندین نفر از بچه‌ها شهید شدند.
صفحات کتاب :
124
کنگره :
‫‭DSR1629/ص124ص4 1390
دیویی :
955/0843092
کتابشناسی ملی :
1925195
شابک :
978-600-175-100-4‮‬
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2381-3

کتاب های مشابه 133 نفر آخر