امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
هدف از نگارش این کتاب افزایش میزان آگاهی علاقمندان در مورد شناخت بیماری اسکیزوفرنی و ارائه راههای احتمالی کمک به چنین بیمارانی است. اسکیزوفرنی یکی از پیچیده ترین بیماریهائی است که به شدت زندگی افراد مبتلا به این بیماری را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ناتوانی آنها می شود. بیمار اسکیزوفرنی همانند فردی است که در حال رویادیدن است.اودر زندگی روزمره به صورتی عمل می کند، که یک فردسالم در رویاعمل می کند.به عنوان مثال،اومی ترسد زیرا وقایع ناراحت کننده می بیند.تفاوت بیمار اسکیزوفرنی با فرد سالم این است، که او همیشه در خواب است و هرگز از خواب بیدار نمی شود....
صفحات کتاب :
224
کنگره :
‫‬‬‭RC514‫‬‭/پ9ت5 1391
دیویی :
‫‬‭‬‭616/898
کتابشناسی ملی :
2531847
شابک :
978-600-5413-66-3
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه تشخیص اسکیزوفرنی