امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
گستردگی و تنوع زیبایی های ادبی از ویژگی های بارز قرآن کر یم است.
قرآن در این ساحت نیز معجز و فرادست مرزهای بشری است. بُعد زیباشناختی آن در عین آنکه فرهنگ و ادب عربی روزگار نزول و پس از آن را پوشش می دهد، متعلق به اعراب آن روزگار و ذوق آنان نیست، بلکه همواره ماندگار و تازه است.
دیویی :
297/153
کتابشناسی ملی :
3099861
شابک :
978-964-7673-95-2
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
448
کنگره :
‫‭BP83/8‫‭/خ4ز9 1392

کتاب های مشابه زیبا شناسی قرآن از نگاه بدیع