نظر دیگران

نظر شما چیست؟
متأسفانه امروزه در اغلب کشورها، آمار طلاق رو به افزایش است و هر سال آمارهای تأسف باری توسط سازمان های مربوطه اعلام می شود.
محققین آسیب های اجتماعی بر این باورند که زوج های جوان در مقایسه با نسل پیش از خود، تمایل بیشتری به جدایی نشان داده و با بروز کوچک ترین مشکل، فکر طلاق را در سر می پرورانند. برآوردها نشان می دهد که اگر نرخ فزاینده ی طلاق به همین منوال پیش رود، در سال های آتی این نرخ به 50 درصد خواهد رسید. در کلامی دیگر، از هر 2 ازدواج، 1 ازدواج به جدایی خواهد انجامید. 50 درصد دیگر نیز ممکن است که با وجود مشکلات فراوان و سرد شدن رابطه شان، به زندگی در کنار هم ادامه دهند. ..
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
214
کنگره :
‫‬‭‬‮‭HQ734‫‭/م2‮الف‬4 1392
دیویی :
‫‬‭‬‮‭646/78
کتابشناسی ملی :
2530784
شابک :
‭978-964-235-159-6‮‬‬

کتاب های مشابه ازدواج ساختنی است نه شانسی (جلد اول)