امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ارتباطات ذهنی در زندگی مشترک زناشویی یکی از موثرترین ارتباطات انسانی ما است که می توانیم آن را در چهارچوب خانواده خود تقویت کنیم و برای موفقیت بیشتر در زندگی مان مورد استفاده قرار دهیم.
در کنش و واکنش های خانوادگی، زمانی ما در موقعیتی قرار می گیریم که ارتباطات بین افراد خانواده مان دچار سوء تفاهماتی می شود و دلهای ما را آزرده کرده و روان ما درگیر مسایلی نه چندان ارزشمند می کند و قالب های رفتاری، کرداری و پنداری ما را در بین افراد خانواده از کانال های مثبت و شیرین به مسیرهای منفی و تلخ آمیزی سوق می دهد.
صفحات کتاب :
287
کنگره :
‫‬‭‬‮‭HQ734‫‭/م2‮الف‬4 1392
دیویی :
646/78
کتابشناسی ملی :
2530784
شابک :
978-964-235-158-9‮
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه ازدواج ساختنی است نه شانسی (جلد دوم)