امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ارتباطات ذهنی در زندگی مشترک زناشویی یکی از موثرترین ارتباطات انسانی ما است که می توانیم آن را در چهارچوب خانواده خود تقویت کنیم و برای موفقیت بیشتر در زندگی مان مورد استفاده قرار دهیم.
در کنش و واکنش های خانوادگی، زمانی ما در موقعیتی قرار می گیریم که ارتباطات بین افراد خانواده مان دچار سوء تفاهماتی می شود و دلهای ما را آزرده کرده و روان ما درگیر مسایلی نه چندان ارزشمند می کند و قالب های رفتاری، کرداری و پنداری ما را در بین افراد خانواده از کانال های مثبت و شیرین به مسیرهای منفی و تلخ آمیزی سوق می دهد.
صفحات کتاب :
287
کنگره :
‫‬‭‬‮‭HQ734‫‭/م2‮الف‬4 1392
دیویی :
646/78
کتابشناسی ملی :
2530784
شابک :
978-964-235-158-9‮
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه ازدواج ساختنی است نه شانسی (جلد دوم)