امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
پیوند جدایی ناپذیر ایرانیان و یونانیان
از آنجاکه تاریخ و سرنوشت یونانیان و ایرانیان باستان طی دو قرن کاملا درهم گره خورده است. برای مورخان غیرممکن است که بتوانند تاریخ و فرهنگ یکی از این دو ملت را بدون بررسی ملت دیگری مطالعه کنند.
دیویی :
955/01
کتابشناسی ملی :
2657487
شابک :
978-964-8291-35-3
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
372
کنگره :
DSR140‭/ع9‮الف‬9 1391‬

کتاب های مشابه ایران باستان سیصد سکه طلای خالص (دریک)