امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
27,940

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
جهاد اسلامی مردم افغانستان علیه اشغالگران روس آن ها، و دولت دست نشاندة ی آن ها، در ولایت هرات، گستردگی و برجستگی خاصی داشته است. مقاومت مردمی در این منطقه، از قیام باشکوه 24 حوت (اسفند) 1357 شروع شد و تا سقوط دولت کمونیستی به دست مجاهدین در سال 1371 ادامه یافت.
در این مجموعه و مجموعة کشتگان جبرئیل، که پس از این منتشر خواهد شد، خاطراتی از مجاهدین و مردم هرات گرد آمده است. در کتاب حاضر، از قیام 24 حوت تا اوج جنگ و جهاد در سال 1363 روایت می شود.
صفحات کتاب :
254
کنگره :
‫‭DS371/2‫‭/ر6ک5 1389
دیویی :
958/10450922
کتابشناسی ملی :
2087132
شابک :
‫‭978-600-175-027-4
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-1580-1

کتاب های مشابه کشتگان جبرئیل