امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
29,250
نظر شما چیست؟
مجلدی که اکنون در دستان شما خواننده عزیز قرار دارد پنجمین یا به عبارت بهتر آخرین جلد مجموعه تاریخ آغازین فراماسونری در ایران بر اساس اسناد منتشر شده نشده است. مجلدات پیشین ضمن بیان کلیاتی درباره فراماسونری در ایران، چگونگی شکل گیری لژ بیداری ایران و روابط آن را با دیگر لژ های جهان و نیز 121 تن عضو شناخته شده و رسمی آن(به ترتیب شماره هایی که روی پرونده اختصاصی آن رقم خورده است) معرفی میکرد و در ادامه به گزارش اسنادی می پرداخت که در جوف پوشه پرونده های آن وجود داشت. اما اسناد منتشر شده در آن مجلدات همه اسنادی نبود که از لژ بیداری ایران به جا مانده است، بلکه یازده پرونده دیگر هم باقی بود که اسناد موجود آن بسیار مهم و در خور واکاوی است. این پرونده ها و اسناد باقی مانده، همه در یک موضوع نیست، مجلد اخیر درباره این اسناد است و نویسنده در آن میکوشد ضمن پرداخت به موضوعاتی دیگر که تا حدی در مجلدات قبلی مغفول مانده بود،اسناد موجود را در پرونده های اخیر نیز گزارش کند.
صفحات کتاب :
600
کنگره :
‫‭DSR1484‭/ش‌2ت‌2 1378
دیویی :
‫‭955/08206
کتابشناسی ملی :
م‌78-21641
شابک :
978-600-175-040-3
سال نشر :
1378
شابک دیجیتال :
978-600-03-2391-2

کتاب های مشابه تاریخ آغازین فراماسونری (جلد پنجم)