کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی ودرسی pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
12,000
نظر شما چیست؟
توسعه هر کشوری از جمله ایران عزیز به صورت همه جانبه و پایدار وابسته به نظام آموزشی و پژوهشی آن کشور است و اصلی ترین عامل و عنصر توسعه، انسان و توسعه انسانی است که در گرو توسعه و پیشرفت کیفی و کمی آموزش و پرورش ابتدایی، متوسطه و عالی است.
صفحات کتاب :
180
کنگره :
‫‭LB2806/5‫‭/‮الف‬7م2 1390
دیویی :
‫‭‭‭371/207
کتابشناسی ملی :
2417677
شابک :
978-964-9975-55-9
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی ودرسی