امتیاز
5 / 1.5
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
سال 1391 است حالا. زنده اگر می ماندم الان شصت و یک سال سن داشتم. خیلی ها الان شصت و یک ساله هستند، شما هم شاید. ولی... من زنده نماندم، شهید شدم، در 29 سالگی. حساب اگر کنم، تا همین الان سی و دو سال زندگی ام را از دست داده ام، ولی... چیزی از دست داده ام، من؟
صفحات کتاب :
19
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه زنده هستم