امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
برای بازدید از نمایشگاه کتاب اومده بود. چند ساعتی بود که دورش حلقه هایی شکل می گرفت از جوانان و پرسشگران با سوالها و مطالب گوناگونی که رد و بدل میشد وسپس آن جمع پراکنده میشدند و دوباره جمعی دیگر گرد ایشان حلقه می زدند. با اینکه استاد خیلی خسته و مریض حال بودند وقتی که به غرفه به ایشان عرض کرد که اینجا غرفه الحیاه است. استاد سر را بالا گرفتند و فرمودند: حیات واقعی اینجاست !
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
210
کنگره :
‫‬‭TK5105/88‫‬‭/ک2 1393
دیویی :
‫‬‭005/72
کتابشناسی ملی :
3469718
شابک :
978-600-917-161-3

کتاب های مشابه کارنامه