کتاب پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصد و چهارده سوال قرآنی - جلد بیست و هشتم pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
قرآن بزرگترین منبع تاریخی و استوارترین قوانین آسمانی و محکمترین احکام شریعتی و اجتماعی و نیرومندترین اعجاز پیغمبر اسلام ارواحنا فداه می باشد. این کتاب منحصر بتعالیم و دستورات مذهبی یا داستان ها و قصص گذشته یا احکام دینی و تبلیغی نیست بلکه کتابی جامع مفیدترین احکام اجتماعی و دستورات سیاسی و قوانین اقتصادی و امور اداری انتظامی و امنیتی و کلیّه شئون زندگی مادّی و معنوی بشری است که بوسیله پیغمبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمّدبن عبدا... به مسلمین تعلیم داده شده تا آنها در دنیای بشریت تعلیم دهند.
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭297/1076
کتابشناسی ملی :
‫‭م‌83-19539
شابک :
‫‬‭978-964-9975-31-3
سال نشر :
1383
صفحات کتاب :
53
کنگره :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭BP65/2‫‭/ک8پ2 1383

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصد و چهارده سوال قرآنی - جلد بیست و هشتم